La Chartreuse, Luik

Het woonzorgcentrum La Chartreuse bevindt zich in Luik en biedt plaats aan 150 bewoners met daarnaast nog 9 kamers voor korte verblijven. Het rusthuis maakt deel uit van Vulpia.

175 kamerterminals verbeteren nu de communicatie binnen het woonzorgcentrum. La Chartreuse gebruikt het interAxio-verpleegoproepsysteem en Axio Mobility. Badges worden gebruikt voor de toegang van het zorgkundig personeel.

Dankzij de investering die gemaakt werd in materiaal van Televic kan La Chartreuse nu meer tijd vrijmaken voor zijn bewoners.

Facts & Figures

Cliënt Vulpia Real Estate
Architect Architecte Associé
Studiebureau TG
Bedden 150
Oppervlakte 11.140 m²
Voltooiing 2016
   
Verpleegoproepsysteem interAxio
Kamerterminals 175